Ursprungsfolkens samhällen i Amazonas, som ju ligger i flera länder i Sydamerika, som Brasilien, Peru och Venezuela, löper större risk att drabbas av covid19. Det här på grund av brist på rent dricksvatten, mat, medicinsk utrustning sjukvård och tester.

Men Tamaryn Nelson, Amnestyansvarig för rätten till hälsa, påpekar i en artikel att det skett en hamstring av vacciner i västländer som USA, Kanada, Storbrittanien och Sverige till exempel. Dessa länder har gjort förhandsköp av flera miljarder vaccindoser. Det här gör att andra länder får mindre tillgång på vaccin.
 
67 länder, till exempel Myanmar, Ukraina, Pakistan, Nigeria, Kenya - som rapporterat över 1,5 miljoner fall av covid19 - kommer bara kunna vaccinera 10 procent av sina befolkningar. Den här saken behöver rättas till omedelbart, konstaterar Tamaryn Nelson: "Pandemin är inte över förrän den är över för alla".

Henrik Persson


Fakta:
www.amnesty.org.uk/press-releases/covid-19-vaccine-wealthy-countries-must-not-hoard-supplies

Bild: Ursprungsfolkstillhörig i delstaten Pará i Brasilien. Foto: Yves Picq