Föreningen Fjärde Världen om terrordådet i Norge

De som föll offer för det bestialiska dådet i Norge i slutet av juli utgjorde vid det tillfället måltavlan för en terror som syftar till att skrämma alla som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet. Däribland socialdemokraterna och dess ungdomförbund. Men också alla andra med samma uppfattningar i de mångkulturella frågorna. Till exempel vi själva.

Islamofobi, segregations- och rasläror är ett mycket mer omfattande fenomen än det den norske terroristen står för. Det måste bemötas dagligen. Med information, demokrati och folkbildning. Mångkulturen står inte i motsättning till existensen av de kulturer som ursprungsfolk utgör.

Föreningen Fjärde Världen är en solidaritetsorganisation som arbetar för och i det globala samhälle av kulturmöten som dagligen berikar oss alla. Vi fortsätter vårt arbete som alltid haft som övergripande syfte att motverka rasism, våld och krig. För fred.

 

Henrik Persson, ordförande,

Föreningen Fjärde Världen

 

 

Bilder:

Rådhusplassen i Oslo 25 juli 2011:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A5dhusplassen_25._juli_2011.jpg

 

Blommor utanför Domkyrkan i Oslo 31 juli 2011:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowers-after-terror.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_sea_of_flowers_in_front_of_Oslo_Cathedral.JPG

 

Stortinget i Oslo efter attackerna:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stortinget_(Parliament)_-_Oslo_after_the_terror.jpg

 

AUF-Norge: hemsida samt 10 punkter mot rasism:

http://auf.no/-/bulletin/show/671591_til-kamp-mot-fremmedfrykt

http://www.auf.no/gammel/index.php?option=com_content&task=view&id=2300&Itemid=34