Förra veckan startade ett stort projekt finansierat av Global Environmental Facility (GEF). Projektet har beviljats 21 miljoner dollar och skall utföras av UNDP, Flora and Fauna Initiative (FFI), Smithsonian Institute, Myanmars Forest Department och Department of Fisheries.

Projektet skall bilda en nationalpark, Lenya National Park, och utöka de som redan finns. Från tidigare erfarenheter framför allt i Afrika vet vi att bildandet av national parker påverka urfolk som lever i de tilltänkta områdena, dvs de blir tvångsförflyttade. Detta projekt berör Karen som nu är oroliga över att de skall tvingas lämna sina hem. Projektet hindrar även flyktingar att återvända hem.

Myanmar röstade ja till FNs deklaration om urfolks rättigheter vilket innebär att de borde se till att Karen får säga sitt. Det ser ut som om Karen inte varit delaktiga på något sätt.