Innu-indianerna lever i norra Quebec och på Labradorhalvön. De har nu - efter 20 års förhandlingar med Kanadas myndigheter - tilldelats hus och ekonomisk kompensation. Mot att deras floder får dämmas upp. Floderna dör, påpekar kritiska indianer.

I 10 000 år var innu-indianerna nomadiserande jägare som följde vildrenhjordar. 50-60 år har de haft på sig att anpassa sig till Västerlandet. En totalkrock för många av dem.

Innu-indianerna lever i norra Quebec och på Labradorhalvön. De har nu - efter 20 års förhandlingar med Kanadas myndigheter - tilldelats hus och ekonomisk kompensation. Mot att deras floder får dämmas upp. Floderna dör, påpekar kritiska indianer.

I slutet på 1990-talet bedömdes innu-indianerna i nordöstra Kanada vara den folkgrupp som hade den procentuellt högsta självmordsfrekvensen i världen.

Trots att Västerlandet trängt i i nästan alla avseenden; med dammbyggen, skolor, kyrkor - så har innuindianerna kvar en del av sin gamla kultur. Man använder fortfarande handtrumman för att få kontakt med djurens Rådare, talar sitt eget språk, jagar och fiskar med mera.

 

Fakta, bilder med mera:

http://www.survivalinternational.org/news/7462

http://www.survivalinternational.org/tribes/innu

 

Video:

Being Innu - PREVIEW www.youtube.com Purchase: http://www.der.org/films/being​-innu.html This film takes an unvarnished look at life in the village of Sheshatshiu, Labrador.