Från nordamerilkanska indianer strömmar protester in mot användande av Geronimos namn som ett kodord för Osama bin Laden. Här följer ett pressmeddelande från indiannationen Onondagas hövdingeråd.

3 maj 2011


PRESSMEDDELANDE

Geronimo dödas fortfarande av amerikanska styrkor - 102 år efter hans död

Detta är en sorgsen kommentar till den inställning ledarna för USA:s militär har, när de fortsätter att utmåla Nordamerikas ursprungsfolk som fiender och vildar.

Användningen av namnet Geronimo som ett kodnamn för Osama
Bin Laden är förkastligt.

Tänk på vilka protester det hade blivit om de hade använt någon annan etnisk grupps hjälte.

Geronimo försvarade modigt och heroiskt sitt hemland och sitt folk. Så småningom överlämnade han sig och levde resten av sina dagar fredligt, om än i fångenskap. Han dog vid Fort Sill, Oklahoma 1909.

Att jämföra honom med Osama bin Laden är ologiskt och förolämpande.

Namnet Geronimo är utan tvekan det mest kända indianska namnet i världen, och denna jämförelse bidrar endast till att permanenta negativa stereotyper om våra folk.

Den amerikanska militärledningen borde ha vetat bättre.

Tankarna går till den 13 augusti, 2010. Då gav New Yorks borgmästare Michael Bloomberg  guvernör Paterson rådet: "Skaffa dig en cowboyhatt och ett gevär", om du ska ta itu med indianska frågor.

Denna typ av tänkande visar på små framsteg när det gäller mogen social utveckling i USA:s ledarskap.

Den militära insatsen från nordamerikanska indianer är exemplarisk. Vi har fler män och kvinnor som frivilliga i USA:s militära förband än någon annan etnisk grupp.

Det var indianska kodtalare som använde sitt modersmål för att överföra meddelanden som de japanska och tyska underrättelsetjänsterna inte kunde avkoda.

Därmed sparades tusentals amerikanska liv i andra världskriget. Ironiskt nog använde dessa modiga män och kvinnor språk som amerikanska och kanadensiska internatskolor gjorde sitt bästa för att utrota.

När kan vi förvänta oss respekt för vår mänskliga värdighet och våra mänskliga rättigheter?

Onondaga Nation, hövdingerådet, på uppdrag av Haudenosaunee