Uttalande från Föreningen Fjärde Världen:
 
Föreningen Fjärde Världen stöder de folkliga protesterna mot det brutala mordet på George Floyd i Minneapolis i USA.

 
Vi är en anti-rasistisk organisation som främst stöder och sprider information om ursprungsfolk och etniska minoriteter.
 
Bilden av de etniska relationerna i USA är splittrad: Å ena sidan finns mångkulturalism och samexistens, å den andra en strukturell rasism som har rötter i hur USA uppkom. Där spelade fördrivningen och folkmordet på ursprungsfolken och slaveriet helt centrala roller.
 
Den historien avspeglas än idag, bland annat i form av fortsatt rasism mot dessa grupper, som idag utgör stora skikt i USA. Det handlar om många miljoner människor, alltså betydande andelar av USA:s befolkning, som är "people of colour".
 
Varav George Floyd var en.
 
Även om stora framsteg gjorts efter 1960- och 70-talens medborgarrättsrörelser löper dessa - afroamerikaner, ursprungsamerikaner, "latinos" och chicanos - betydligt större risk att sättas i fängelse, misshandlas eller till och med skjutas och dödas i samband med polisingripanden, än USA-medborgare med europeiska rötter.
 
Den smältdegel som det varit tal om, har inte riktigt infunnit sig i USA. Snarare har splittring, konflikter och diskriminering på senare år ökat, underblåst av en president vars politik innefattat byggande av en fysisk mur mot grannlandet Mexico, avvisande av flyktingar på etnisk och religiös grund, ökad olje- och annan exploatering av indianska marker och fortsatt rasistisk diskriminering och utanförskap för landets afroamerikaner.
 
Varav George Floyd var en.